Волонтери

Приєднуйся до Європейської спільноти! 

Досвід можна набути через волонтерську діяльність у «Спорті для всіх»…

Інтеграційні процеси в країнах Європи після другої світової війни сприяли тому, що Міжнародний рух „Спорт для всіх” у 70-80-х роках ХХ століття набув глобального розповсюдження.

Мета руху – залучення якомога більшої кількості населення різних країн до систематичних занять фізичними вправами для оздоровлення та активного відпочинку.

 Україна приєдналася до Міжнародного руху постановою Кабінету Міністрів України (№49 від 18.01.03р.), який підтримав пропозицію Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту щодо створення центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”.

Будь-який напрямок руху ”Спорт для всіх” (пропаганда здорового способу життя, консультативно-медична допомога у самостійних оздоровчих тренуваннях, організація масових фізкультурно-спортивних заходів тощо), як правило, спирається на 3 основні ресурси: час, люди, фінанси. Частіше за все організатори руху „Спорт для всіх” скаржаться на відсутність належних фінансів, забуваючи, що за певної винахідливості привабливу ідею можна реалізувати шляхом залучення волонтерів.

Як свідчить соціальна педагогіка,  студенти-волонтери найбільш вмотивовані для добровільної соціальної роботи. Насамперед їх цікавлять професійні проблеми. Мотиви можуть бути як формальні – отримання заліку, проходження практики, так і реальні – набуття фахових знань з майбутньої спеціальності, напрацювання навичок спілкування з клієнтами.

Таким чином, виникає необхідність поглибленого наукового вивчення мотивації студентів до волонтерської діяльності.

В Законі України “Про соціальні послуги” (від 19.06.03 р.) вказується, що волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер.

Загальна Декларація про волонтерську діяльність (прийнята міжнародною радою директорів Міжнародної Асоціації Волонтерських Зусиль) тлумачить волонтерську діяльність як основу побудови та розвитку громадянського суспільства. Вона втілює в собі найшляхетніші прагнення людства-прагнення миру, свободи, безпеки та справедливості для всіх людей.

            Загальне визначення волонтерства як діяльності включає в себе такі положення:

·        така діяльність є не примусовою;

·        така діяльність базується на прагненні допомогти;

·        це справа, зроблена без попередньої думки про фінансову винагороду;

·        така діяльність-це робота, а не гра.

Волонтерський рух – це добровільна, доброчинна, неприбуткова та вмотивована діяльність, яка має суспільно-корисний характер.

Чому модно і стильно бути волонтером руху «Спорт для всіх»?

1.      Основними чинниками,  що приваблюють студентів до волонтерської діяльності у русі “Спорт для всіх” є приналежність до всесвітньої мережі руху, спортивна спрямованість діяльності організації, популярність в Україні та спрямованість організації на профілактику негативних проявів серед молоді

2.     Пріоритетними мотивами студентів до волонтерства у русі “Спорт для всіх” є бажання отримати певні знання та навички,  урізноманітнити своє життя та відчути себе потрібним і корисним.

3.     До бажаних напрямів волонтерської роботи у русі “Спорт для всіх” студенти  відносять пропаганду здорового способу життя, організацію та проведення масових заходів, надання консультацій щодо самостійних тренувань з метою оздоровлення .